Hobimeresõit

Väikesadamate soovituslikud teenusstandardid

Rinu sadam

Väikesadamate soovituslik teenusstandard on koostatud eesmärgiga ühtlustada väikesadamates pakutavate teenuste valikut ja luua ühtset kuvandit Eesti väikesadamatest.

Standardi on kokku pannud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium väikesadamate võrgustiku loomise kava raames. Nii soovitakse arendada rannikut ühendav väikesadamate võrk, mida merematkaja saab läbida jõukohase päevateekonnaga kuni 30 meremiili päevas (s.o 6 tundi sõiduaega keskmise kiirusega 5 sõlme) ning mis vastaks standardis toodud teenustele.

Standardi kohaselt jagunevad turismiteenuseid pakkuvad sadamad kolme kategooriasse:

Paadisadam – pakub harrastusmeresõitjale ohu või ootamatu vajaduse korral turvalist sildumisvõimalust, kuid ei paku tugi- ega mugavusteenuseid.

Kodusadam – harrastusmeresõitjat vastuvõttev väikesadam, mis pakub esmaseid tugi- ja mugavusteenuseid.

Külalissadam – harrastusmeresõitjat vastuvõttev, kõrge teeninduskultuuriga ja mitmekülgseid tugi- ja mugavusteenuseid pakkuv väikesadam.

Iga väikesadama kategooria kohta on loetletud nõutavad ja soovitatavad teenused.

Varjusadamale, ehk sadamale, mida harrastusmeresõitja kasutab ainult ohu korral, ei esitata pakutavate teenuste osas nõudeid, kuna kõik sadamad on kasutatavad hädaolukorras.

Väikesadamates pakutavad teenused

Väikesadamates pakutavad teenused liigitatakse kahte rühma:

** nõutavad teenused

* soovitatavad teenused

Ohutu sildumisega seotud teenused

Teenus Paadisadam Kodusadam Külalissadam
Sadama sissesõidutee ja akvatoorium on tähistatud reglementeeritud navigatsioonimärgistusega ** ** **
Kättesaadavad akvatooriumi ja sissesõidutee sügavusandmed ** ** **
Väikelaeva kinnitusvõimalus ** ** **
Kaitse lainetuse eest ** ** **

Ohutusega (sh keskkonnaohutusega) ja turvalisusega seotud teenused sadamas

Teenus Paadisadam Kodusadam Külalissadam
Kontaktnumber 24h ja infotahvel vajalike andmetega nähtaval kohal ** ** **
Jäätmete vastuvõtt (vastavalt sadama laevaheitmete ja lastijäätmete käitlemise kavale) ** ** **
Septitanki tühjendamise võimalus * **
Ohutustulp (viskeliin, pootshaak, päästerõngas, redel) ja tuleohutusvahendid kail ** ** **
Valve * *
Valgustatud sadamaala ja kaid * **
Kättesaadavad esmaabivahendid * **

Harrastusmeresõitjale vajalikud tugiteenused

Teenus Paadisadam Kodusadam Külalissadam
Vähemalt 10 vastavalt tähistatud külaliskohta väikelaevadele **
Elektri kättesaadavus kail * * **
Joogivee kättesaadavus kail * * **
Vesitualetid (vähemalt üks neist 24h ööpäevas kasutatav) ** **
Biotualetid (vähemalt üks neist 24h ööpäevas kasutatav) **
Pesemisvõimalus (dušš või saun) ** **

Mugavusteenused

Teenus Paadisadam Kodusadam Külalissadam
Kütusega varustamine (tankla sadamas või kütuse toomine sadamasse) * **
WiFi * **
Esmatarbekaupade ostmise võimalus sadamas või sadama vahetus läheduses * *
Gaasiballoonide vahetus *
Treilerpaatide slipp ***
Tõsteseadme (max 7 t) kasutamise võimalus **
Tähistatud parkimisala * *
Toitlustusettevõte sadamas * *
Laste mänguväljak * *
Liikumispuudega inimesele sobiv tualett ning pesemisvõimalus   **
Pesumasin- ja kuivati   **

Täiendavad mugavusteenused

Teenus Paadisadam Kodusadam Külalissadam
Turismiinfo kättesaadavus * * **

Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Väikesadamate teenusstandardid

Foto: Ringu sadam Ruhnus, Renno Tammleht

Seotud postitused