Hobimeresõit

Eesti väikesadamate vahelised distantsid meremiilides

Eesti väikesadamate vahelised distantsid meremiilides

Eestis on sadamaregistri andmetel (sadamaregister.ee) kokku 228 sadamat ja 80% neist on väikesadamad.

Väikesadamaks nimetatakse sadamat või sadama osa, kus osutatakse sadamateenuseid vaid alla 24-meetrise kogupikkusega veesõidukitele ehk väikelaevadele (Sadamaseadus 2009).

Vaata ka, millise veesõiduki juhtimiseks on vaja omada väikelaevajuhi tunnistust?

Väikesadamate arendamine Eestis on pidevalt päevakorras ja seega muutuvad nii väikesadamate poolt pakutavad teenused kui ka väikesadamate arv. Näiteks sadamaregistris on väikesadamate arv pidevas muutuses just seetõttu, et vanemaid sadamaid on hakatud uuendama ja peale uuendamist kuuluvad need sadamad sadamaregistrisse kandmisele kui ka seetõttu, et osad sadamaregistrisse kantud sadamad ei vasta enam sadamaregistrisse kandmise nõuetele.

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on loonud ka väikesadamate võrgustiku kontseptsiooni kava. Selle üheks eesmärgiks on luua rannikut ühendav väikesadamate võrk, mida merematkaja saab läbida jõukohase päevateekonnaga ehk kuni 30 meremiili päevas ning mis vastaksid standardis välja toodud teenustele.

Väikesadamate vahelised distantsid meremiilides

Väikesadamate vahelised kaugused

Seotud postitused